Metrologia prawna

Metrologia prawna to dziedzina metrologii związana z wymaganiami prawnymi, technicznymi i administracyjnymi odnoszącymi się do jednostek miary, metod i przyrządów pomiarowych, które są opracowywane przez właściwe organy. Ma on zasadniczo na celu ochronę konsumenta, zapewniając zgodność jednostek pomiarowych, metod i systemów pomiarowych stosowanych w transakcjach handlowych z obowiązkowymi wymogami technicznymi i prawnymi. Środki te są częścią codziennego życia ludzi i często nie są postrzegane, na przykład prędkość samochodów, na autostradach, które są kontrolowane dla większego bezpieczeństwa pasażerów. Wykonuj kontrole medyczne w celu sprawdzenia sytuacji zdrowotnej, wykorzystaj czas, aby uniknąć niechcianych opóźnień w zaplanowanych wcześniej spotkaniach, użyj satelitarnych systemów pozycjonowania w celu określenia dokładnej pozycji, waż wagę żywności w momencie zakupu i napełnij zbiornik pojazdu z niezbędną ilością paliwa są inne przykłady środków w codziennej pracy. Ze względu na ogólną potrzebę ludności, Metrologia Prawna obejmuje wszystkie poziomy i sektory narodu.

Radca prawny Będzin

Każdego dnia konsumenci, marketerzy, organy rządowe i przemysł podejmują decyzje na podstawie wyników pomiarów. Środki te wpływają na dobrobyt gospodarczy i osobisty. Na przykład z punktu widzenia konsumenta jeden kilogram ryżu powinien wynosić jeden kilogram, a nie mniej. Aby społeczeństwo dobrze funkcjonowało, musi istnieć zaufanie do wszystkich środków, z przejrzystością dla konsumentów, przedsiębiorstw i organów regulacyjnych.

Prawnik Będzin

Rolą rządu jest zapewnienie społeczeństwu środków do budowania zaufania do wyników pomiarów, tak aby przedsiębiorcy i konsumenci mogli podejmować świadome decyzje. W Brazylii organem rządu federalnego odpowiedzialnym za rozwój działalności w dziedzinie metrologii prawnej jest Narodowy Instytut Metrologii, Normalizacji i Jakości Przemysłowej (Inmetro). Na poziomie międzynarodowym Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej (OIML) jest organizacją międzyrządową odpowiedzialną za globalną harmonizację metrologii prawnej.

Radca prawny w sieci

W Niemczech pozasądową poradę prawną reguluje ustawa o usługach prawnych, która 1 lipca 2008 r. Zastąpiła ustawę o doradztwie prawnym. W związku z tym tylko niektóre osoby, tj. Zasadniczo tylko prawnicy, doradcy prawni, doradcy podatkowi i rzecznicy patentowi, mają prawo do nieograniczonej, pozasądowej, płatnej porady prawnej w indywidualnych przypadkach.

Radca Prawny – porady prawne

Każdy, kto udziela bezpłatnej porady prawnej (usługi prawne) poza rodziną, sąsiadami lub podobnymi bliskimi związkami osobistymi, zapewnia, że ​​usługa prawna jest świadczona przez osobę upoważnioną do świadczenia tej usługi prawnej przez osobę uprawnioną do pełnienia funkcji sędziego lub pod nadzorem takiej osoby przeprowadza.

Różne inne osoby i grupy osób mogą, pod pewnymi warunkami, udzielać porad prawnych w ramach swoich obowiązków i obowiązków. Wymaganie wstępne z. Z. B. rejestracja regulacyjna lub wskazówki niektórych osób uprawnionych do dalszej porady prawnej. W szczególności rejestracja organów pociąga za sobą dalsze, rozległe warunki kwalifikowalności (przydatność, rzetelność, wiedza specjalistyczna, ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej itp.).

Na przykład Centra Konsumenckie są uprawnione na mocy Ustawy o usługach prawnych do pozasądowej porady prawnej (i innych usług prawnych) w zakresie ich obowiązków i odpowiedzialności. Inne osoby prawne, takie jak banki, zasadniczo nie mogą udzielać porad prawnych.

Telefoniczne porady prawne

Niezależnie od tego, czy dozwolone jest telefoniczne doradztwo prawne, czy porady prawne online, początkowo było to kontrowersyjne. Pierwsi dostawcy musieli zatem przejść wiele spraw z zakresu prawa konkurencji, aż w końcu Federalny Trybunał Sprawiedliwości uznał te formy porad prawnych za dopuszczalne.

W sektorze wojskowym są urzędnicy zatrudnieni jako tak zwani doradcy prawni. Doradzają dowódcom wojskowym we wszystkich sprawach i są pomocnikami wojskowymi. Uczestniczą w zagranicznych rozmieszczeniach Bundeswehry w statusie żołnierza jako Rechtsberaterstabsoffiziere.