Metrologia prawna to dziedzina metrologii związana z wymaganiami prawnymi, technicznymi i administracyjnymi odnoszącymi się do jednostek miary, metod i przyrządów pomiarowych, które są opracowywane przez właściwe organy. Ma on zasadniczo na celu ochronę konsumenta, zapewniając zgodność jednostek pomiarowych, metod i systemów pomiarowych stosowanych w transakcjach handlowych z obowiązkowymi wymogami technicznymi i prawnymi. Środki te są […]

W Niemczech pozasądową poradę prawną reguluje ustawa o usługach prawnych, która 1 lipca 2008 r. Zastąpiła ustawę o doradztwie prawnym. W związku z tym tylko niektóre osoby, tj. Zasadniczo tylko prawnicy, doradcy prawni, doradcy podatkowi i rzecznicy patentowi, mają prawo do nieograniczonej, pozasądowej, płatnej porady prawnej w indywidualnych przypadkach. Radca Prawny – porady prawne Każdy, […]

Radca Prawny Będzin