Radca prawny w sieci

W Niemczech pozasądową poradę prawną reguluje ustawa o usługach prawnych, która 1 lipca 2008 r. Zastąpiła ustawę o doradztwie prawnym. W związku z tym tylko niektóre osoby, tj. Zasadniczo tylko prawnicy, doradcy prawni, doradcy podatkowi i rzecznicy patentowi, mają prawo do nieograniczonej, pozasądowej, płatnej porady prawnej w indywidualnych przypadkach. Radca Prawny – porady prawne Każdy, […]

Czytaj dalej...