Prawo rzymskie

Prawo rzymskie jest systemem prawnym starożytnego Rzymu, włączając w to zmiany prawne obejmujące ponad tysiąc lat orzecznictwa, od dwunastu tablic (ok. 449 pne) do Corpus Juris Civilis (529 rne) zamówionych przez wschodniego rzymskiego cesarza Justyniana I. Prawo rzymskie stanowi podstawowe ramy prawa cywilnego, najczęściej stosowanego obecnie systemu prawnego, a terminy są czasami używane synonimicznie. Historyczne znaczenie prawa rzymskiego znajduje odzwierciedlenie w ciągłym stosowaniu łacińskiej terminologii prawnej w wielu systemach prawnych, na które ma ona wpływ, w tym w prawie zwyczajowym. Continue reading „Prawo rzymskie”