Prawo rzymskie

Prawo rzymskie jest systemem prawnym starożytnego Rzymu, włączając w to zmiany prawne obejmujące ponad tysiąc lat orzecznictwa, od dwunastu tablic (ok. 449 pne) do Corpus Juris Civilis (529 rne) zamówionych przez wschodniego rzymskiego cesarza Justyniana I. Prawo rzymskie stanowi podstawowe ramy prawa cywilnego, najczęściej stosowanego obecnie systemu prawnego, a terminy są czasami używane synonimicznie. Historyczne […]

Czytaj dalej...

Procedury prawne

Chociaż różne procesy prawne mają na celu rozwiązanie wielu rodzajów sporów prawnych, procedury prawne mają pewne wspólne cechy. Na przykład cała procedura prawna dotyczy właściwego procesu.

Czytaj dalej...